Yêu cầu làm sạch dữ liệu người giao dịch chứng khoán trong tháng 11/2023

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại sự kiện (Ảnh: VGP)

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh để thực hiện chuyển đổi số quốc gia một cách hiệu quả, thực chất, các bộ, ngành, địa phương phải có chiến lược bài bản, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm.

“Quan điểm xuyên suốt của Chính phủ là lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu và là động lực, nguồn lực của chuyển đổi số. Chuyển đổi số phải để người dân, doanh nghiệp hưởng lợi từ dịch vụ công, tiện ích xã hội thuận tiện hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn và chính họ sẽ tạo ra nguồn lực cho sự phát triển”, Thủ tướng nói.

Theo Thủ tướng, dữ liệu số là tài tài nguyên quốc gia, càng khai thác thì đất nước càng phát triển.

Các bộ, ngành, địa phương cần tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách cho hạ tầng số, nền tảng số và nguồn nhân lực số để thúc đẩy dữ liệu số phát triển ổn định, bền vững; đẩy mạnh việc tạo lập dữ liệu thông qua triển khai xây dựng, phát triển, kết nối, chia sẻ, khai thác các cơ sở dữ liệu quốc gia.

Đồng thời, bộ, ngành, địa phương cần đẩy mạnh thu thập, xử lý, làm sạch dữ liệu, kết nối các hạ tầng số tập trung để khai thác, chia sẻ dữ liệu; sớm trình cấp có thẩm quyền chủ trương đầu tư xây dựng Trung tâm Dữ liệu quốc gia.

Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp các bộ ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất giải pháp bổ sung thông tin địa chỉ số quốc gia vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; tích hợp tài khoản định danh điện tử với hệ thống sàn giao dịch bất động sản quốc gia, hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai; báo cáo Thủ tướng kết quả thực hiện trước ngày 30/11.

Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để làm sạch dữ liệu người tham gia giao dịch chứng khoán. Nhiệm vụ này hoàn thành trong tháng 11/2023.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh đầu tư phát triển, nâng cấp, hiện đại hóa hạ tầng số, nhất là hạ tầng dùng chung, hạ tầng thanh toán, hạ tầng thông tin tín dụng; hỗ trợ các doanh nghiệp chuyển đổi hoạt động sản xuất, kinh doanh lên môi trường số./.

Đồng Tiến