Tổng cục Hậu cần triển khai nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính trị 6 tháng cuối năm 2021

Dự hội nghị có các đồng chí Phó chính ủy: Thiếu tướng Vũ Bá Trung, Thiếu tướng Nguyễn Văn Cường; đại biểu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc TCHC.

Trung tướng Đỗ Văn Thiện phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Báo cáo sơ kết do Thiếu tướng Lê Tất Cường, Chủ nhiệm Chính trị trình bày khẳng định: 6 tháng đầu năm 2021, CTĐ, CTCT trong TCHC đã quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn; hoạt động CTĐ, CTCT được triển khai chặt chẽ, có trọng tâm, trọng điểm. Đảng ủy, chỉ huy TCHC, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo vận dụng linh hoạt các hình thức tổ chức quán triệt, giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, trọng tâm là học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Tổng cục đã phối hợp đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền các hoạt động về công tác hậu cần, định hướng tư tưởng trước những sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước, Quân đội; chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tham gia bầu cử đảm bảo dân chủ, đúng luật an toàn tuyệt đối...

Từ đầu năm 2021 đến nay, tổng cục đã làm tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; công tác dân vận, chính sách, hậu phương quân đội và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa được triển khai hiệu quả. Hầu hết cán bộ, chiến sĩ, nhân viên, người lao động có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức trách nhiệm, quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Lê Tất Cường trình bày báo cáo trung tâm tại hội nghị.

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến thảo luận của các đại biểu, Trung tướng Đỗ Văn Thiện đã biểu dương kết quả đạt được; đồng thời, chỉ rõ những khuyết điểm, hạn chế yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc khắc phục, sửa chữa. Về phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Trung tướng Đỗ Văn Thiện yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục nắm chắc tình hình, tăng cường xây dựng về tư tưởng trong tổng cục; hoàn thành kế hoạch giáo dục chính trị và tổ chức kiểm tra nhận thức chính trị năm 2021. Tiếp tục rà soát, kiện toàn cấp ủy, tổ chức đảng các cấp theo các quyết định về tổ chức, biên chế. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, chi bộ và ủy ban kiểm tra các cấp theo quan điểm “giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”.

Quang cảnh hội nghị.

Trung tướng Đỗ Văn Thiện cũng lưu ý các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục thực hiện khâu đột phá về công tác cán bộ, triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng quản lý, đánh giá, nhận xét, sắp xếp, sử dụng cán bộ. Triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”, giúp địa phương xóa đói, giảm nghèo. Cùng với đó, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng, giữ vững mối đoàn kết nội bộ, nâng cao chất lượng hoạt động của hội đồng quân nhân các cấp; thường xuyên rà soát, quản lý, nắm chắc nhu cầu, chất lượng trang bị, vật tư CTĐ, CTCT của cơ quan, đơn vị để điều chỉnh, bổ sung, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Tin, ảnh: VĂN CHIỂN