Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng lý luận chính trị

Đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Thành ủy Đà Nẵng.

Đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng đồng chủ trì buổi làm việc.

Báo cáo tại buổi làm việc, Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng cho biết, với sự chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Thành ủy, quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW và Nghị quyết số 37-NQ/TW tại thành phố Đà Nẵng đã tạo ra các mô hình, cách làm hay phù hợp với đặc điểm, tình hình thành phố.

Các cơ quan, địa phương, đơn vị tận dụng ưu thế của mạng xã hội, đổi mới hình thức tuyên truyền, đăng tải các tin, bài viết, sản phẩm truyền thông với các hình thức dễ nhớ, dễ hiểu dưới dạng infographic, file âm thanh, hình ảnh, pano tuyên truyền trực quan... trên các trang thông tin chính thức của thành phố, giúp cán bộ, đảng viên và người dân dễ dàng tiếp cận và dễ hiểu hơn, tạo sự đồng thuận đồng lòng trong toàn thành phố.

Thành phố chủ động triển khai và duy trì hội nghị dưới dạng hình thức trực tuyến, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào quá trình hội họp, quản lý, điều hành công việc, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số trong triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

Qua đó, góp phần giúp cán bộ, đảng viên tiếp cận nhanh, sớm với nghị quyết, rút ngắn thời gian triển khai chỉ thị, nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Thành ủy cũng như công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành trên địa bàn thành phố.

Vai trò của cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp được phát huy, đổi mới phương thức lãnh đạo, hướng về cơ sở, giúp cán bộ lãnh đạo, nhất là người đứng đầu nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và nhân dân một cách thường xuyên và kịp thời.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh: Bên cạnh những kết quả đạt được trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW và Nghị quyết số 37-NQ/TW, vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Một số cấp ủy chưa coi trọng thực hiện các chỉ thị, nghị quyết; tỷ lệ đề tài nghiên cứu khoa học còn thấp.

Vẫn còn tồn tại bệnh hình thức trong học tập nghị quyết, đội ngũ chuyên gia đầu ngành thiếu; chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên chưa bảo đảm...

Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục tận dụng công nghệ thông tin để có phần mềm chung cho việc học tập lý luận chính trị; cụ thể hóa hơn về mặt nghiên cứu lý luận chính trị; quan tâm điều chỉnh cơ chế nghiên cứu khoa học về lý luận chính trị.

Bên cạnh đó, tăng cường đào tạo, tập huấn, cung cấp tài liệu đầy đủ để địa phương thực hiện tốt công tác giảng dạy lý luận chính trị.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của thành phố trong thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW và Nghị quyết số 37-NQ/TW; ghi nhận các ý kiến, kiến nghị, đề xuất... tại buổi làm việc. Đồng thời, đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các cấp ủy, đơn vị, địa phương thực hiện tốt trong thời gian tới.

Trước đó, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương đã khảo sát thực tế công tác giảng dạy lý luận chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức tại Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng.