Thủ tướng: Xem xét thí điểm doanh nghiệp Nhà nước thuê giám đốc nước ngoài

Chiều 15/6, Thủ tướng ạm Minh Chính chủ trì Hội nghị làm việc với doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) tham gia đóng góp, thúc đẩy tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Xây dựng chính sách tiền lương phù hợp

Theo báo cáo, trong 5 tháng đầu năm, doanh thu hợp nhất của 19 tập đoàn, tổng công ty Nhà nước thuộc Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp ước đạt hơn 823.000 tỷ đồng, bằng 112% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế ước đạt hơn 28.000 tỷ đồng, bằng 133% so với cùng kỳ; giá trị nộp ngân sách Nhà nước ước đạt hơn 70.000 tỷ đồng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị.

DNNN tiếp tục giữ vững vị trí, phát huy vai trò nòng cốt, chủ lực, chủ đạo trong nhiều lĩnh vực, ngành kinh tế quan trọng, góp phần bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn thông qua cung ứng các sản phẩm, dịch vụ thiết yếu như điện, than, xăng dầu, vận tải đường hàng không, đường biển, đường sắt…

Bên cạnh các kết quả đạt được, Thủ tướng cho rằng hoạt động của các DNNN còn nhiều hạn chế, khuyết điểm. Việc khai thác nguồn vốn, tài sản chưa tương xứng với những gì được giao; có doanh nghiệp thua lỗ, một số tập đoàn, tổng công ty không đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Nêu một số định hướng, Thủ tướng yêu cầu các DNNN chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động, sản xuất, kinh doanh một cách căn cơ, bài bản, toàn diện, bền vững thông qua đổi mới, tối ưu hóa các phương thức sản xuất, hợp tác, công nghệ, quản trị, nhân sự…

Các DNNN cần chú trọng đổi mới công tác cán bộ, nguồn nhân lực là "then chốt của then chốt", tuyển dụng, thuê nguồn nhân lực chất lượng cao. Đặc biệt, Thủ tướng gợi ý xem xét thí điểm thuê các giám đốc điều hành của nước ngoài, nhân sự lãnh đạo không phải là đảng viên; xây dựng cơ chế, chính sách đãi ngộ, tiền lương phù hợp.

Xây dựng những doanh nghiệp lớn vươn tầm quốc tế

Lãnh đạo Chính phủ lưu ý đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, hiệu quả các dự án đầu tư phát triển của DNNN để thúc đẩy các động lực tăng trưởng truyền thống, động lực tăng trưởng mới, 3 đột phá chiến lược.

"Nếu DNNN không làm trụ cột, đi đầu, tiên phong mở đường trong đầu tư phát triển, tạo động lực, dẫn dắt, lan tỏa trong phát triển kinh tế - xã hội thì thành phần kinh tế nào có thể làm được?", Thủ tướng đặt vấn đề.

Đại diện các DNNN tham gia hội nghị.

Với mong muốn, kỳ vọng “mỗi bộ, ngành có một , mỗi tỉnh thành có một Becamex”, Thủ tướng cho rằng mô hình đã có, vấn đề là cần được nhân rộng ra. Cụ thể, Nghị quyết 41 của Bộ Chính trị cũng xác định nghiên cứu chính sách đột phá để hình thành, phát triển doanh nghiệp dân tộc, doanh nghiệp có quy mô lớn, có vai trò dẫn dắt một số ngành, lĩnh vực then chốt, trọng yếu, có vị trí quan trọng trong chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu.

“Hơn lúc nào hết, Việt Nam cần có những doanh nghiệp trong nước đủ lớn, có năng lực cạnh tranh, vươn tầm quốc tế, có thương hiệu, đóng vai trò nòng cốt, dẫn dắt quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa", Thủ tướng phát biểu và đề nghị các DNNN, nhất là những DNNN quy mô lớn cần nỗ lực hơn nữa, tăng cường tích lũy, tập trung đẩy mạnh hoạt động đầu tư, trở thành đầu tàu lớn ngang tầm khu vực và ế giới.

Văn Kiên