Quan tâm điều chỉnh cơ chế trong nghiên cứu khoa học về lý luận chính trị

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình, Trưởng đoàn khảo sát và Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đồng chủ trì buổi làm việc.

Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình (bên phải) phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh NGỌC PHÚ

Báo cáo tại buổi làm việc, Ban Tuyên giáo Thành ủy cho biết, với sự chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Thành ủy, quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW và Nghị quyết số 37-NQ/TW tại thành phố Đà Nẵng có những mô hình mới, cách làm hay, phù hợp đặc điểm, tình hình thành phố.

Nổi bật, các cơ quan, địa phương, đơn vị tận dụng ưu thế của mạng xã hội, đổi mới hình thức tuyên truyền, đăng tải các tin, bài viết, sản phẩm truyền thông với các hình thức dễ nhớ, dễ hiểu dưới dạng infographic, các file âm thanh, các hình ảnh, pano tuyên truyền trực quan... trên các trang thông tin chính thống của thành phố, giúp cán bộ, đảng viên và người dân dễ dàng tiếp cận và dễ hiểu hơn, tạo sự đồng thuận, đồng lòng trong toàn thành phố.

Thành phố chủ động triển khai và duy trì hội nghị dưới dạng hình thức trực tuyến, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào quá trình hội họp, quản lý, điều hành công việc, nhất là ứng dụng mạnh mẽ trong việc triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

Qua đó, góp phần giúp cán bộ, đảng viên tiếp cận nhanh, sớm với nghị quyết, rút ngắn thời gian triển khai nghị quyết và trong các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, phát huy vai trò của cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp, đổi mới phương thức lãnh đạo, hướng về cơ sở, trước hết là người đứng đầu thường xuyên và kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh những kết quả đạt được trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW và Nghị quyết số 37-NQ/TW. Đồng thời, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế. Trong đó, cấp ủy các cấp có nơi có lúc vẫn chưa coi trọng thực hiện các chỉ thị, nghị quyết; tỷ lệ đề tài nghiên cứu khoa học còn thấp.

Bên cạnh đó, bệnh hình thức trong học tập nghị quyết vẫn chưa khắc phục triệt để; đội ngũ chuyên gia đầu ngành thiếu; chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên vẫn chưa bảo đảm. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục tận dụng công nghệ thông tin để có phần mềm chung cho việc học tập lý luận chính trị; cụ thể hóa hơn về mặt nghiên cứu lý luận chính trị; quan tâm điều chỉnh cơ chế trong nghiên cứu khoa học về lý luận chính trị. Bên cạnh đó, tăng cường đào tạo, tập huấn, cung cấp tài liệu đầy đủ để địa phương thực hiện tốt công tác giảng dạy lý luận chính trị.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của thành phố Đà Nẵng trong thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW và Nghị quyết số 37-NQ/TW; ghi nhận các ý kiến tại buổi làm việc. Đồng thời, đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các cấp ủy, đơn vị, địa phương thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết trong thời gian tới.

NGỌC PHÚ