NHÂN SỰ TRONG TUẦN: Đại tướng Tô Lâm và ông Trần Thanh Mẫn nhận trọng trách mới

Duy Quốc. Đồ họa: Chi Phan