Nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ lực lượng vũ trang

Các sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thi viết bài tự luận.

Theo đó, mỗi sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng trả lời 50 câu hỏi trắc nghiệm và viết tự luận về những nội dung như: nhận thức, trách nhiệm của quân nhân trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”; bồi dưỡng khát vọng cống hiến cho quân nhân đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội trong tình hình mới; nhận diện âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của thế lực thù địch hiện nay và vấn đề đặt ra đối với công tác bảo vệ chính trị nội bộ; phát huy giá trị văn hóa Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới...

Việc kiểm tra nhằm đánh giá đúng thực chất về nhận thức chính trị của đội ngũ cán bộ trong LLVT tỉnh, từ đó có biện pháp đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị trong LLVT tỉnh thời gian tới.

Tin, ảnh: THẢO NGUYÊN