Lên kế hoạch tăng vốn mạnh, LPBank tham vọng gì cho năm 2024?

Tại phiên họp này, Đại hội đã thông qua các báo cáo, tờ trình quan trọng như kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023, kế hoạch kinh doanh năm 2024, phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2024 để tăng vốn điều lệ và nhiều nội dung khác.

Đại diện ban lãnh đạo ngân hàng LPBank

Cụ thể, ĐHĐCĐ LPBank đã thông qua việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tối đa 8.000 tỷ đồng, qua đó nâng vốn điều lệ lên 33.576 tỷ đồng. Sau chào bán, LPBank sẽ ghi tên mình vào nhóm các nhà băng có vốn điều lệ cao nhất hệ thống.

Theo HĐQT LPBank, kế hoạch tăng vốn nhằm tăng bộ đệm dự phòng giúp Ngân hàng này nâng cao năng lực tài chính, quy mô hoạt động, khả năng cạnh tranh và đổi mới công nghệ. Việc tăng vốn còn tạo cơ sở, điều kiện để ngân hàng tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp nói riêng và nền kinh tế nói chung phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh theo đúng tôn chỉ lấy khách hàng làm trọng tâm.

Cụ thể, số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu sẽ được dùng để đáp ứng nhu cầu vốn phát triển nông nghiệp nông thôn, tiêu dùng, thương mại, công nghiệp chế biến, chế tạo… của khách hàng. Đặc biệt, LPBank ưu tiên cấp tín dụng vào lĩnh vực xanh như năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, các ngành sản xuất và tiêu dùng phát thải carbon thấp, thích ứng với biến đổi khí hậu, đóng góp vào sự phát triển bền vững của cộng đồng và quốc gia. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT linh hoạt điều chỉnh và phân bổ số tiền, kế hoạch sử dụng vốn cho các mục đích sử dụng nêu trên, đảm bảo phù hợp với thực tế hoạt động của ngân hàng.

Trước đó, trong năm 2023, LPBank đã thành công tăng vốn điều lệ lên 25.576 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 19%, chào bán thành công cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá trị 5.000 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ tăng gần 48% so với năm 2022. Sau tăng vốn, LPBank xếp thứ 2/20 ngân hàng niêm yết thực hiện tăng vốn năm 2023 về tốc độ tăng trưởng, đứng thứ 10/27 ngân hàng đang niêm yết về quy mô vốn điều lệ và đứng thứ 11/35 ngân hàng thương mại tại Việt Nam.

Một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ cũng đã được thông qua tại phiên họp, trong đó có việc thay đổi tên đầy đủ của ngân hàng thành “Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam”. Thời điểm thực hiện đổi tên, lựa chọn tên và các thủ tục liên quan được giao/ủy quyền cho HĐQT quyết định. ĐHĐCĐ cũng thông qua việc miễn nhiệm một thành viên.

Thúy Hằng