Cổng FTAP: Kênh thông tin về thị trường xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp

Hiện trên Cổng FTAP tại địa chỉ fta.gov.vn, Bộ Công Thương mở chuyên mục Thông tin thị trường nhằm cung cấp, cập nhật chi tiết, cụ thể các chính sách của thị trường xuất nhập khẩu để hỗ trợ doanh nghiệp tìm hiểu, nắm bắt các cơ hội kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng hóa.

Mục Thông tin thị trường trên cổng FTAP. Ảnh: HQ

Cụ thể, mục Thông tin thị trường sẽ có chuyên mục nhỏ về: Thị trường xuất khẩu cung cấp các thị trường xuất khẩu theo từng nước, từng khu vực trên thế giới; Thông tin thị trường Việt Nam tập trung thông tin chung và chi tiết theo các nhóm ngành của thị trường Việt Nam.

Mục Chính sách xuất nhập khẩu sẽ cập nhật thông tin chính sách nhập khẩu, chính sách đối với từng mặt hàng của các nước; Chính sách nhập khẩu của Việt Nam bao gồm các thông tin về chính sách nhập khẩu của Việt Nam phân chia theo các nhóm ngành; Thông tin giá cả xuất nhập khẩu cập nhật thông tin về giá cả của các thị trường; Các bài viết phân tích, tổng hợp chủ yếu thông tin về các thị trường xuất khẩu, nhập khẩu.

Cổng thông tin điện tử FTAP (FTAP - fta.gov.vn) được khai trương ngày 23/12/2020 nhằm giúp cộng đồng doanh nghiệp và người dân Việt Nam tận dụng hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA), đặc biệt là các FTA thế hệ mới.

Để tăng tính hiệu quả cho FTAP, ngày 9/11/2022, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký Quyết định số 2371/QĐ-BCT ban hành Quy chế hoạt động của Cổng thông tin điện tử về Hiệp định thương mại tự do Việt Nam (FTAP).

FTAP cung cấp thông tin về thị trường xuất khẩu. (Ảnh: HQ)

Hiện, Cổng FTAP đang được hoàn thiện, nâng cấp nhằm thực hiện nhiệm vụ: Cung cấp công cụ tra cứu trực tuyến (online) đối với cam kết của tất cả các FTA mà Việt Nam tham gia, bao gồm các cam kết về thuế, quy tắc xuất xứ, dịch vụ và đầu tư đồng thời cập nhật nội dung các FTA và thỏa thuận thương mại mà Việt Nam tham gia…

Cung cấp thông tin hỗ trợ cho quá trình giao thương của doanh nghiệp như tình hình thị trường trong và ngoài nước, các quy định về xuất nhập khẩu của Việt Nam và các nước đối tác, phòng vệ thương mại, lao động, môi trường, phát triển bền vững, sở hữu trí tuệ...

FTAP cập nhật chính sách xuất nhập khẩu của Việt Nam. Ảnh:HQ

Đồng thời, FTAP cập nhật các văn bản pháp luật liên quan đến các FTA và các thỏa thuận thương mại mà Việt Nam tham gia; Cập nhật tình hình thực thi các FTA và các thỏa thuận thương mại mà Việt Nam tham gia; Kết nối với các Cổng thông tin của các Bộ, ngành, các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài, cơ quan quản lý địa phương và trang thông tin điện tử của các Hiệp hội... để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận thông tin và sự hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư, đồng thời tăng cường sự chia sẻ và khai thác dữ liệu dùng chung...

Bên cạnh đó, Cổng FTAP còn liên kết website với các Cổng thông tin dịch vụ công, Cổng thông tin của các Bộ, ngành, địa phương và Hiệp hội,... để gia tăng tiện ích và thông tin hữu ích phục vụ doanh nghiệp, người dân tìm hiểu về các FTA, hội nhập kinh tế.

Bảo Thoa