Chỉ số giá tiêu dùng tháng 9 tăng 1,45% so với tháng trước

Các trung tâm thương mại, siêu thị ở thành phố Hòa Bình luôn cung ứng đa dạng sản phẩm, nhất là các mặt hàng thiết yếu, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Ảnh chụp tại AP Plaza. Ảnh: v.l

Theo đó, trong 9 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ của tỉnh ước đạt 47.183 tỷ đồng, bằng 76% kế hoạch năm, tăng 18,68% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tháng 9, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của tỉnh tăng 1,45% so với tháng trước và tăng 2,22% so với tháng cùng kỳ năm trước (9/2022). Chỉ số giá tiêu dùng tháng 9/2023 so với tháng trước, trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ có 6 nhóm hàng có chỉ số tăng là: giáo dục tăng 24,6%; nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 1,98%; giao thông tăng 1,31%; hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,22%; đồ uống và thuốc lá tăng 0,08%; hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,02%. Còn lại các nhóm hàng khác vẫn giữ nguyên.

Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 9 tháng năm nay so với cùng kỳ năm trước tăng 1,37%. Trong 11 nhóm hàng, có 8 nhóm hàng có chỉ số tăng so với cùng kỳ năm trước, trong đó nhóm giáo dục tăng 8,88%; hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 3,2%; văn hóa giải trí và du lịch tăng 2,72% .1 nhóm hàng giảm là giao thông. giảm 4,67%.

Đ.H