Agribank đồng hành cùng nông dân khởi nghiệp

Nắm giữ vai trò chủ lực trong các đơn vị đầu tư cho khu vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân với tỷ trọng chiếm tới hơn 64% tổng dư nợ, đến nay ân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn (Agribank Bắc Kạn) luôn đồng hành cùng sự phát triển của ngành nông nghiệp, nông thôn, nông dân của tỉnh theo hướng đầu tư cho nông nghiệp công nghệ cao.

Khách hàng giao dịch tại Phòng Giao dịch Xuất Hóa (TP. ắc Kạn).

Đến hết tháng 4/2024, tổng dư nợ cho vay của Agribank Bắc Kạn đạt 3.686 tỷ đồng. Trong đó dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn chiếm 64% tổng dư nợ với số lượng khách hàng trong lĩnh vực nông nghiệp đang còn dư nợ là 12.840 khách hàng.

Để triển khai có hiệu quả nguồn vốn ưu tiên trong lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp. Từ năm 2023 đến nay, Agribank Bắc Kạn đã tiết giảm chi phí, nhiều lần giảm lãi suất huy động đầu vào để điều chỉnh giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ trực tiếp các đối tượng khách hàng, giúp khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng...

Hiện nay Agribank Bắc Kạn tiếp tục triển khai các chương trình cho vay ưu đãi gồm: Chương trình ưu đãi lãi suất cho vay ngắn hạn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh đã giải ngân được 7,8 tỷ đồng; chương trình ưu đãi lãi suất cho vay ngắn hạn, trung dài hạn phục vụ nhu cầu đời sống, giải ngân 24,9 tỷ đồng với 96 khách hàng, dư nợ hiện tại 20,3 tỷ đồng; chương trình cho vay ngắn hạn ưu đãi đối với khách hàng cá nhân phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh đã giải ngân được 7,4 tỷ đồng với 09 khách hàng; chương trình cho vay ngắn hạn ưu đãi đối với khách hàng cá nhân phục vụ đời sống, giải ngân được 6 tỷ đồng với 08 khách hàng, dư nợ hiện là 5,8 tỷ đồng...

Thời gian qua, Phòng Giao dịch Xuất Hóa (TP. Bắc Kạn) đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn, triển khai kịp thời nguồn vốn cho các đối tượng khách hàng, trong đó chủ yếu là khách hàng ở lĩnh vực nông, lâm nghiệp. Đến nay Agribank đã thực sự trở thành “người bạn đồng hành” của người nông dân và các doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp.

Giám đốc Phòng Giao dịch Agribank Xuất Hóa, ông Doanh Hải Khánh cho biết: Nguồn vốn của ngân hàng thật sự quan trọng đối với các đối tượng khách hàng- nhất là ở trong thời điểm thiên tai, dịch bệnh có những diễn biến phức tạp. Nguồn vốn Agribank đã giúp cho nhiều doanh nghiệp, HTX, hộ nông dân khôi phục sản xuất và vươn lên phát triển.

Bên cạnh đó nhiều chương trình cho vay hướng tới các đối tượng thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân được Agribank triển khai như: Chương trình cho vay vốn đầu tư, sản xuất, kinh doanh sản phẩm OCOP; chương trình cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa; cho vay thuộc lĩnh vực lâm sản, thủy sản...

Ông Đỗ Đăng Hùng, Giám đốc Agribank Bắc Kạn cho biết những nỗ lực của ngân hàng, nhằm đưa vốn ưu đãi đến với người dân, doanh nghiệp.

Để khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 22/4/2021 về phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung giai đoạn 2021- 2025 định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 27/4/2022 quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, hỗ trợ nâng cao năng lực cho khu vực kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh.

Đến nay các mô hình sản xuất tập trung theo chuỗi giá trị được các địa phương triển khai, nhân rộng như cây khoai tây, rau cải nhật, củ kiệu, củ cải, cây dược liệu, cây dong riềng,… chuyển đổi cây trồng, giống vật nuôi, sử dụng đất có hiệu quả hơn. Cơ giới hóa trong sản xuất ngày càng được đẩy mạnh; sản phẩm ngày càng nâng cao năng suất, chất lượng, giảm chi phí, mang lại hiệu quả kinh tế, đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Agribank Bắc Kạn đề ra mục tiêu làm tốt hơn nữa sứ mệnh vì "tam nông", phát triển nền nông nghiệp, nông thôn của tỉnh theo hướng hiện đại, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới năm 2024./.

Nguyễn Nghĩa